LẨU CÁ CHÉP LÁ GIANG – NẤU RIÊU Dragon-fish in “lá giang” hot pot Soupe aigre au carpe dans la Á

Giá bán: 200,000 (VND)

Số lượt đọc: 349 - Cập nhật lần cuối: 01/01/1970 [07:33]

Lương Sơn Quán ( Bò Tùng Xẻo)   | 31 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, T.P. Hồ Chí Minh.
Hotline: +84 (0) 9 0842 2414

Website: www.botungxeo.com

Copyright © 2012 Lương Sơn Quán ( Bò Tùng Xẻo) | Designed by TS Media


Tư vấn

Tư vấn