Thức uống

BIERE LARUE 330ml  (Bottle)

BIERE LARUE 330ml (Bottle)

Giá bán: 16,000 (VND)

TIGER	(Chai – Lon) (Bottle – Can)

TIGER (Chai – Lon) (Bottle – Can)

Giá bán: 20,000 (VND)

HEINEKEN 330ml	(Lon) (Can)

HEINEKEN 330ml (Lon) (Can)

HEINEKEN 330ml (Lon) (Can)

Giá bán: 24,000 (VND)

HEINEKEN 330ml	(Chai) (Bottle)

HEINEKEN 330ml (Chai) (Bottle)

Giá bán: 22,000 (VND)

TIGER CRYSTAL	(Chai – Bottle)

TIGER CRYSTAL (Chai – Bottle)

Giá bán: 20,000 (VND)

BEER 333  330ml    (Local beer) (Can)

BEER 333 330ml (Local beer) (Can)

Giá bán: 16,000 (VND)

BEER SAGOTA 330ml    (Local beer) (Can)

BEER SAGOTA 330ml (Local beer) (Can)

Giá bán: 18,000 (VND)

DIET COKE

DIET COKE

Giá bán: 16,000 (VND)

Lương Sơn Quán ( Bò Tùng Xẻo)   | 31 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, T.P. Hồ Chí Minh.
Hotline: +84 (0) 9 0842 2414

Website: www.botungxeo.com

Copyright © 2012 Lương Sơn Quán ( Bò Tùng Xẻo) | Designed by TS Media


Tư vấn

Tư vấn