Rượu

Lavina white (Spain)

Lavina white (Spain)

Giá bán: 300,000 (VND)

Corner stone classic French (French)

Corner stone classic French (French)

Giá bán: 430,000 (VND)

Yali wetland (USA)

Yali wetland (USA)

Giá bán: 450,000 (VND)

Casa rivas reserve Merlot (Chile)

Casa rivas reserve Merlot (Chile)

Giá bán: 400,000 (VND)

 Merlot (Pháp)

Merlot (Pháp)

Giá bán: 300,000 (VND)

Jacob Creek (Úc)

Jacob Creek (Úc)

Giá bán: 400,000 (VND)

 Bin 444 (Úc)

Bin 444 (Úc)

Giá bán: 500,000 (VND)

 Bin 555 (Úc)

Bin 555 (Úc)

Giá bán: 500,000 (VND)

 Bin 888,999 (Úc)

Bin 888,999 (Úc)

Giá bán: 0 (VND)

 Lauquita (Chile)

Lauquita (Chile)

Giá bán: 300,000 (VND)

 Lauquita (Chile)

Lauquita (Chile)

Giá bán: 300,000 (VND)

Crucero (Chile)

Crucero (Chile)

Giá bán: 350,000 (VND)

 Crucero Reserva (Chile)

Crucero Reserva (Chile)

Giá bán: 450,000 (VND)

 Max Reserva (Chile)

Max Reserva (Chile)

Giá bán: 600,000 (VND)

Casa rivas grant reserva (Chile)

Casa rivas grant reserva (Chile)

Giá bán: 600,000 (VND)

Tierra cabernet (Chile)

Tierra cabernet (Chile)

Giá bán: 300,000 (VND)

Tierra reserva (Chile)

Tierra reserva (Chile)

Giá bán: 400,000 (VND)

Tamaya cabernet (Chile)

Tamaya cabernet (Chile)

Giá bán: 400,000 (VND)

Aresti family collection (Chile)

Aresti family collection (Chile)

Giá bán: 800,000 (VND)

Hardys stamp cabernet (Chile)

Hardys stamp cabernet (Chile)

Giá bán: 800,000 (VND)

Hardys stamp cabernet (Úc)

Hardys stamp cabernet (Úc)

Giá bán: 0 (VND)

Borbeaux A.O.C Arborescence 2008 (Chile)

Borbeaux A.O.C Arborescence 2008 (Chile)

Giá bán: 300,000 (VND)

Picunche cabernet sauvignon (Chile)

Picunche cabernet sauvignon (Chile)

Giá bán: 250,000 (VND)

Picunche blan cab sau (Chile)

Picunche blan cab sau (Chile)

Giá bán: 350,000 (VND)

Picunche grand cab sau (Chile)

Picunche grand cab sau (Chile)

Giá bán: 900,000 (VND)

San aleas cabernet sauvignon (Chile)

San aleas cabernet sauvignon (Chile)

Giá bán: 300,000 (VND)

Crucero  sauvignon blanc (Chile)

Crucero sauvignon blanc (Chile)

Giá bán: 0 (VND)

Rawen cabernet sauvignon (Chile)

Rawen cabernet sauvignon (Chile)

Giá bán: 300,000 (VND)

Columbia crest merlot (Pháp)

Columbia crest merlot (Pháp)

Giá bán: 470,000 (VND)

Mc guigar grocodile rock marlot (Pháp)

Mc guigar grocodile rock marlot (Pháp)

Giá bán: 370,000 (VND)

Luis pupilla merlot (Pháp)

Luis pupilla merlot (Pháp)

Giá bán: 330,000 (VND)

The Lyrup Shiaz (Úc)

The Lyrup Shiaz (Úc)

Giá bán: 300,000 (VND)

Lương Sơn Quán ( Bò Tùng Xẻo)   | 31 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, T.P. Hồ Chí Minh.
Hotline: +84 (0) 9 0842 2414

Website: www.botungxeo.com

Copyright © 2012 Lương Sơn Quán ( Bò Tùng Xẻo) | Designed by TS Media


Tư vấn

Tư vấn