Rau

 MẮM KHO QUẸT

MẮM KHO QUẸT

Giá bán: 40,000 (VND)

BÓ XÔI XÀO TỎI

BÓ XÔI XÀO TỎI

Giá bán: 70,000 (VND)

BÓ XÔI XÀO BÒ

BÓ XÔI XÀO BÒ

Giá bán: 120,000 (VND)

BÓ XÔI XÀO GÂN NAI

BÓ XÔI XÀO GÂN NAI

Giá bán: 120,000 (VND)

Lương Sơn Quán ( Bò Tùng Xẻo)   | 31 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, T.P. Hồ Chí Minh.
Hotline: +84 (0) 9 0842 2414

Website: www.botungxeo.com

Copyright © 2012 Lương Sơn Quán ( Bò Tùng Xẻo) | Designed by TS Media


Tư vấn

Tư vấn