Nghêu – Sò- Ốc - Hến

HẾN XÀO KHẾ XÚC BÁNH ĐA (Đĩa)

HẾN XÀO KHẾ XÚC BÁNH ĐA (Đĩa)

Giá bán: 120,000 (VND)

Lương Sơn Quán ( Bò Tùng Xẻo)   | 31 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, T.P. Hồ Chí Minh.
Hotline: +84 (0) 9 0842 2414

Website: www.botungxeo.com

Copyright © 2012 Lương Sơn Quán ( Bò Tùng Xẻo) | Designed by TS Media


Tư vấn

Tư vấn