Gỏi

Gỏi tép rừng

Gỏi tép rừng

Giá bán: 130,000 (VND)

GỎI CÁ LƯƠNG SƠN

GỎI CÁ LƯƠNG SƠN

Giá bán: 120,000 (VND)

GỎI CÁ MŨI NÉ   (cuốn bánh tráng)

GỎI CÁ MŨI NÉ (cuốn bánh tráng)

Giá bán: 120,000 (VND)

GỎI XÀ LÁCH CÁ NGỪ

GỎI XÀ LÁCH CÁ NGỪ

Giá bán: 120,000 (VND)

GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT

GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT

Giá bán: 120,000 (VND)

KHÔ MỰC NƯỚNG / con

KHÔ MỰC NƯỚNG / con

Giá bán: 120,000 (VND)

XÀ LÁCH NGA

XÀ LÁCH NGA

Giá bán: 120,000 (VND)

GỎI KHÔ CÁ LÓC RAU ĐẮNG

GỎI KHÔ CÁ LÓC RAU ĐẮNG

Giá bán: 120,000 (VND)

GỎI  SỨA

GỎI SỨA

Giá bán: 120,000 (VND)

Lương Sơn Quán ( Bò Tùng Xẻo)   | 31 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, T.P. Hồ Chí Minh.
Hotline: +84 (0) 9 0842 2414

Website: www.botungxeo.com

Copyright © 2012 Lương Sơn Quán ( Bò Tùng Xẻo) | Designed by TS Media


Tư vấn

Tư vấn