Giải khát

COCA – CAM (Fanta - Mirinda)

COCA – CAM (Fanta - Mirinda)

Giá bán: 16,000 (VND)

SPRITE – XAXI

SPRITE – XAXI

Giá bán: 16,000 (VND)

SAMURAI

SAMURAI

Giá bán: 16,000 (VND)

SODA CHANH (Lemon soda) (Lon – Can)

SODA CHANH (Lemon soda) (Lon – Can)

Giá bán: 22,000 (VND)

ĐÁ CHANH (Lemon and sugar)

ĐÁ CHANH (Lemon and sugar)

Giá bán: 16,000 (VND)

TRÀ XANH (Green Tea) (Chai – Bottle)

TRÀ XANH (Green Tea) (Chai – Bottle)

Giá bán: 16,000 (VND)

Lương Sơn Quán ( Bò Tùng Xẻo)   | 31 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, T.P. Hồ Chí Minh.
Hotline: +84 (0) 9 0842 2414

Website: www.botungxeo.com

Copyright © 2012 Lương Sơn Quán ( Bò Tùng Xẻo) | Designed by TS Media


Tư vấn

Tư vấn